แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ 40,000 บาท

47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 30,000 บาท

48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 12,800 บาท

49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบปลิว ป้ายสติกเกอร์ติดโฟม 5,600 บาท

50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุสำหรับฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อ 14,411 บาท

51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำชุดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ DIY 11,890 บาท

52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุอุปกรณ์ฝึอบรมผ้ามัดย้อม 17,250 บาท

53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนังงาน 12,800 บาท

54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,800 บาท

55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 9 รายการ 7,500 บาท

56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าตนแบบ 96,000 บาท

57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท

58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 8 รายการ 13,130 บาท

59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 40,000 บาท

60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 29 รายการ 8,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »