แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 19,066 บาท

242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คู่มืองานกิจการนักสึกษา 20,640 บาท

243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ โครงการบริหารขยะ โครงการย่อยที่ 1 13,570 บาท

244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรประกอบการอบรม 9,000 บาท

245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 13,500 บาท

246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารสรุปการถอดบทเรียน โครงการบริหารจัดการขยะ 10,000 บาท

247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 9,600 บาท

248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ การจัดการ 5.100 บาท

249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาการตลาด 8,000 บาท

250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท

251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 14,149.04 บาท

252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (2)

253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนกลยุทธ์ 34,000 บาท

254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกโทนเนอร์และปกการ์ด 18,420 บาท

255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานประเมินตนเอง SAR 25,500 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »