แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 14,761 บาท

227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการ 10 ผืน 10,000 บาท

228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงน 22 รายการ 12,210 บาท

229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์งาานวิจัย 24,000 บาท

230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มตำรา 9,000 บาท

231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเพื่อการศึกษา 11,370.50 บาท

232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาการท่องเที่ยว 8,715 บาท

233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาด 20,790 บาท

234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ การจัดการความรู้ 13,200 บาท

235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการด้านวิชาการ 8 สถาบัน 15,400 บาท

236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาขาท่องเที่ยว 7,785 บาท

237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการบริหารจัดการขยะ โครงการย่อยที่ 1 13,150 บาท

238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 38,700 บาท

239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อสนับสนุนบริการจัดการห้องสมุด 14,800 บาท

240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ โครงการจ้างเหมาทบทวนแผนกลยุทธ์ 11,900 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »