แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน นิเทศ 7,090 บาท

137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ วงจรปิด 38,000 บาท

138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารและเช้าเล่มรายงานสรุปโครงการศึกษาดูงาน ค้าปลีก 5,000 บาท

139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน คู่มือการจัดการความรู้สายวิชาการ

140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม คู่มือการจัดการความรุ้สายสนับสนุน 6,350 บาท

141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประเมินตนเอง SAR 14,000 บาท

142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท

143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 23-24 พ.ค. 2562 18,000 บาท

144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,950 บาท

145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษ หมึก 12,500 บาท

146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 7,500 บาท

147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาผู้มีความชำนาญการในการจัดการมหากรรมฯ ลี้ 390,000 บาท

148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 8,457 บาท

149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ หมึก 5,000 บาท

150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึก โครงการศึกษาดุงาน ค้าปลีก 6,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »