แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมนัำมันเชื้อเพลิง วันที่ 5-6 ม.ค. 2563 โครงการพันธกิจฯสัมพันธ์ 7,000 บาท.pdf 276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมนัำมันเชื้อเพลิง วันที่ 5-6 ม.ค. 25 Tue May 5 11:26:33 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:26:33 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเข่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท.pdf 276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเข่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท Tue May 5 11:26:14 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:26:14 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ โครงการประจกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6,320 บาท.pdf 285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ โครงการประจกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6,320 บ Tue May 5 11:26:01 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:26:01 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชาการจัดการ 45,000 บาท.pdf 311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชาการจัดการ Tue May 5 11:25:47 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:25:47 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน โครงการ นศ.ต่างช่าติ 9,000 บาท.pdf 305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน โครงการ นศ.ต่างช่าติ 9,000 บาท Tue May 5 11:25:34 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:25:34 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (6).pdf 298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (6) Tue May 5 11:25:19 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:25:19 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 28 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2563.pdf 344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 28 ก.พ. ถึง Tue May 5 11:25:05 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:25:05 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (5).pdf 295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (5) Tue May 5 11:24:50 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:24:50 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ชุดมะม่วงมหาชนก 40,000 บาท.pdf 309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ชุดมะม่วงมหาช Tue May 5 11:24:25 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:24:25 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 22 ม.ค. 2563 ป่าไผ่ 7,000 บาท.pdf 313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 22 ม.ค. 2563 Tue May 5 11:24:09 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:24:09 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ 18,000 บาท.pdf 297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ 1 Tue May 5 11:23:53 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:23:53 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ ค้าปลีก 11,500 บาท.pdf 276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ ค้าปลีก Tue May 5 11:23:40 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:23:40 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก โทนเนอร์ กระดาษ ค้าปลีก 7,380 บาท.pdf 326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก โทนเนอร์ กระดาษ ค้าปลีก 7,380 บาท Tue May 5 11:23:22 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:23:22 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดบันทึกประสบการณ์วิชาชีพ ค้าลปีก 15,000 บาท.pdf 296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดบันทึกประสบการณ์วิชาชีพ ค้าลปีก 15,000 บาท Tue May 5 11:23:04 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:23:04 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โทนเนอร์ ค้าปลีก 7,190 บาท.pdf 307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โทนเนอร์ ค้าปลีก 7,190 บาท Tue May 5 11:22:50 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:22:50 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »