แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สเปร์ล้างมือและเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 24,840 บาท.pdf 287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สเปร์ล้างมือและเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 24,840 บาท Mon Nov 9 11:37:44 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:37:44 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาแบบสอบถามและจัดทำสติกเกอร์ กล่อง 54,000 บาท.pdf 272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาแบบสอบถามและจัดทำสติกเกอร์ กล่อง 54,000 บาท Mon Nov 9 11:37:29 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:37:29 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 50,000 บาท.pdf 255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 50,000 บาท Mon Nov 9 11:37:11 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:37:11 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 11,047.75 บาท.pdf 263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 11,047.75 บาท Mon Nov 9 11:36:58 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:36:58 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องถ่ายเอกสารสี) 5,093.03 บาท.pdf 254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องถ่ายเอกสารสี) 5,093.03 Mon Nov 9 11:36:41 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:36:41 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,047.75 บาท (2).pdf 280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,047.75 บาท (2) Thu Jun 18 11:12:19 2020 มิถุนายน 18, 2020, 11:12:19 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม รายงานประจำปีคณะวิทยาการจัดการ 20,000 บาท.pdf 301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม รายงานประจำปีคณะวิทยากา Thu Jun 18 11:12:01 2020 มิถุนายน 18, 2020, 11:12:01 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Digital content สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 478,600 บาท.pdf 288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Digital content สาขาการจัดการธุรกิ Thu Jun 18 11:11:42 2020 มิถุนายน 18, 2020, 11:11:42 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 48,000 บาท.pdf 269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 48,000 Thu Jun 18 11:11:21 2020 มิถุนายน 18, 2020, 11:11:21 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,047.75 บาท.pdf 270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,047.75 บาท Thu Jun 18 11:11:01 2020 มิถุนายน 18, 2020, 11:11:01 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 28-30 พ.ค. 2563 12,000.pdf 275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 28-30 พ.ค. 256 Thu Jun 18 11:10:43 2020 มิถุนายน 18, 2020, 11:10:43 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัการธุรกิจค้าปลีก 35,000 บาท.pdf 299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัการธุรกิจค้า Thu Jun 18 11:10:20 2020 มิถุนายน 18, 2020, 11:10:20 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการประยกต์ใข้เทคโนโลยีฯ 5,950 บาท.pdf 267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการประยกต์ใข้เทคโนโลย Tue May 5 11:28:03 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:28:03 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22-25 มี.ค. 2563 ค้าปลีก.pdf 292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22-25 มี.ค. Tue May 5 11:27:26 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:27:26 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม โครงการฝึกทักษะอาชีพให้นักศึกษา 16,030 บาท.pdf 279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม โครงการฝึกทักษะอาชีพให้นักศึกษา Tue May 5 11:26:45 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:26:45 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »