แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อแนะนำผ้าทอจกโหล่งลี้ฯ 19,000 บาท.pdf 252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อแนะนำผ้าทอจกโหล่งลี้ฯ 19,000 บาท Mon Oct 4 13:52:44 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:52:44 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำวีดีทัศน์กระบวนการทำผุ้ทอโหล่งลี้ฯ 25,000 บาท.pdf 248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำวีดีทัศน์กระบวนการทำผุ้ทอโหล่งลี้ฯ 25,000 บาท Mon Oct 4 13:52:25 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:52:25 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 6,900 บาท.pdf 246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 6,900 บาท Mon Oct 4 13:52:07 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:52:07 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดฝึกอบรมกระเป๋าสานแฮนด์เมค 10,000 บาท.pdf 251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดฝึกอบรมกระเป๋าสานแฮนด์เมค 10,000 บาท Mon Oct 4 13:51:53 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:51:53 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ 6,672 บาท.pdf 257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ 6,672 บาท Mon Oct 4 13:51:41 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:51:41 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกประสบการณ์ 5,440 บาท.pdf 275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกประสบการณ์ 5,440 บาท Mon Oct 4 13:51:21 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:51:21 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ 9,255 บาท.pdf 263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ 9,255 บาท Mon Oct 4 13:50:53 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:50:53 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารวิทยากาจัดการสมัยใหม่ 10,000 บาท.pdf 251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารวิทยากาจัดการสมัยใหม่ 10,000 บาท Mon Oct 4 13:50:36 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:50:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำขอบงที่ระลึก 36,600 บาท.pdf 303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำของที่ระลึก 36,600 บาท Mon Nov 9 13:59:27 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 01:59:27 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัดสุดำเนินโครงการ 8,100 บาท.pdf 314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ 8,100 บาท Mon Nov 9 13:58:19 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 01:58:19 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 21,600 บาท.pdf 304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 21,600 บาท Mon Nov 9 11:39:22 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:39:22 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท.pdf 292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท Mon Nov 9 11:39:08 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:39:08 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 6,000 บาท.pdf 315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 6,000 บาท Mon Nov 9 11:38:52 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:38:52 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและจัดทำแบบสอบถาม 5,500 บาท.pdf 296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและจัดทำแบบสอบถาม 5,500 บาท Mon Nov 9 11:38:32 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:38:32 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 36,000 บาท.pdf 284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 36,000 บาท Mon Nov 9 11:38:06 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 11:38:06 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »