แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้บานเลื่อน 7,020.pdf 503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้บานเลื่อน 7,020 Mon Jan 15 09:14:22 2018 มกราคม 15, 2018, 09:14:22 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร 11,000.pdf 513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร 11,000 Mon Jan 15 09:14:00 2018 มกราคม 15, 2018, 09:14:00 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินโครงการ 5,924.pdf 517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินโครงการ 5,924 Mon Jan 15 09:13:40 2018 มกราคม 15, 2018, 09:13:40 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี 6,445.pdf 545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี 6,445 Mon Jan 15 09:13:16 2018 มกราคม 15, 2018, 09:13:16 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาและแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 22,500.pdf 524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาและแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 22,500 Mon Jan 15 09:12:50 2018 มกราคม 15, 2018, 09:12:50 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 12,500 บาท.pdf 633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการจั Mon Jan 15 09:12:27 2018 มกราคม 15, 2018, 09:12:27 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง.pdf 607 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง Tue Dec 26 13:17:29 2017 ธันวาคม 26, 2017, 01:17:29 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น.pdf 603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น Tue Dec 26 13:17:11 2017 ธันวาคม 26, 2017, 01:17:11 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำอุปกรณ์เชียร์แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ .pdf 603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำอุปกรณ์เชียร์แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนื Tue Dec 26 13:16:39 2017 ธันวาคม 26, 2017, 01:16:39 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำอุปกรณ์เชียร์การแข่งขันกีฬา เลขางค์นครเกมส์.pdf 682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำอุปกรณ์เชียร์การแข่งขันกีฬา เลขางค์นครเกมส์ Tue Dec 19 10:56:33 2017 ธันวาคม 19, 2017, 10:56:33 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำตกแต่งสแตนเชียร์และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง กีฬาเขลางค์นครเกมส์.pdf 706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำตกแต่งสแตนเชียร์และเครื่องเสียงพร้อมติดต Tue Dec 19 10:53:14 2017 ธันวาคม 19, 2017, 10:53:14 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายยี่ห้อริโก้ คณะวิทยาการจัดการ.pdf 613 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายยี่ห้อริโก้ คณะวิทยาการจัดการ Fri Dec 8 08:44:13 2017 ธันวาคม 08, 2017, 08:44:13 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ.pdf 631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ Fri Dec 8 08:43:51 2017 ธันวาคม 08, 2017, 08:43:51 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง.pdf 595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง Fri Dec 1 09:31:41 2017 ธันวาคม 01, 2017, 09:31:41 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้.pdf 715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ Fri Dec 1 09:31:19 2017 ธันวาคม 01, 2017, 09:31:19 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »