แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโครงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 10,800 บาท.pdf 876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโครงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 10,800 บาท Tue May 22 11:06:04 2018 พฤษภาคม 22, 2018, 11:06:04 am
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 6,500 บาท.pdf 829 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 6,500 บาท Mon May 21 11:20:58 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 11:20:58 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ 10 รายการ 15,000 บาท.pdf 791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ 10 รายการ 15,000 บาท Wed May 16 15:44:49 2018 พฤษภาคม 16, 2018, 03:44:49 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารอบรมพร้อมเข้าเล่ม 12,950 บาท.pdf 769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารอบรมพร้อมเข้าเล่ม 12,950 บาท Wed May 16 15:43:20 2018 พฤษภาคม 16, 2018, 03:43:20 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก ตลับหมึก 9,750 บาท.pdf 782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก ตลับหมึก 9,750 บาท Wed May 16 15:43:05 2018 พฤษภาคม 16, 2018, 03:43:05 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดเลี้ยงไส้เดือนด้วยบ่อซีเมนต์พร้อมแม่พันธุไส้เดือน 158,600 บาท.pdf 780 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดเลี้ยงไส้เดือนด้วยบ่อซีเมนต์พร้อมแม่พันธุไส Tue May 15 09:06:00 2018 พฤษภาคม 15, 2018, 09:06:00 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดเลี้ยงไส้เดือนด้วยบ่อซีเมนต์พร้อมแม่พันธุไส้เดือน 228,000 บาท.pdf 784 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดเลี้ยงไส้เดือนด้วยบ่อซีเมนต์พร้อมแม่พันธุไส Tue May 15 09:05:42 2018 พฤษภาคม 15, 2018, 09:05:42 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำโปสเตอร์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ 9,000 บาท.pdf 744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำโปสเตอร์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ 9,000 บาท Mon May 7 15:13:44 2018 พฤษภาคม 07, 2018, 03:13:44 pm
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ทำคู่มือการจัดการความรู้ฯ 10,950 บาท.pdf 799 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ทำคู่มือการจัดการความรู้ฯ 10,950 บาท Mon May 7 15:13:25 2018 พฤษภาคม 07, 2018, 03:13:25 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,859.88 บาท.pdf 819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,859.88 บาท Mon May 7 15:13:07 2018 พฤษภาคม 07, 2018, 03:13:07 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท.pdf 831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท Mon May 7 15:12:52 2018 พฤษภาคม 07, 2018, 03:12:52 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมและเข้าเล่มอัดกาว 24,021 บาท.pdf 847 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมและเข้าเล่มอัดกาว 24,021 Mon Apr 30 08:56:34 2018 เมษายน 30, 2018, 08:56:34 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตรและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 6,700 บาท.pdf 841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตรและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 6,700 บาท Mon Apr 30 08:56:13 2018 เมษายน 30, 2018, 08:56:13 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร 6,000 บาท.pdf 767 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร 6,000 บาท Tue Apr 24 11:07:07 2018 เมษายน 24, 2018, 11:07:07 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ website ประจำหลักสูตร 5,000.pdf 863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ website ประจำหลักสูตร 5,000 Wed Apr 18 16:54:41 2018 เมษายน 18, 2018, 04:54:41 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »