แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกองโจรประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 11,000 บาท.pdf 792 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกองโจรประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 11,000 บาท Tue Jul 10 09:47:24 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 09:47:24 am
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล แบ็คดร็อปพร้อมขาตั้ง ฐานการเรียนรู้ แผ่นพับ โครงการย่อยที่ 4 54,000 บาท.pdf 801 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล แบ็คดร็อปพร้อมขาตั้ง ฐานการเรียนรู้ แผ่ Tue Jul 10 09:46:59 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 09:46:59 am
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมที่ 8 39,990 บาท.pdf 829 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรร Tue Jul 10 09:46:36 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 09:46:36 am
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมประตู ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ 47,144.20 บาท.pdf 835 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมประตู ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ 47, Tue Jul 10 09:46:18 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 09:46:18 am
ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนกลยุทธ์ 20,000 บาท.pdf 892 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนกลยุทธ์ 20,000 บาท Mon Jun 25 10:01:59 2018 มิถุนายน 25, 2018, 10:01:59 am
วัสดุสำนักงาน 23 รายการ 23,702 บาท.pdf 856 วัสดุสำนักงาน 23 รายการ 23,702 บาท Mon Jun 25 10:01:36 2018 มิถุนายน 25, 2018, 10:01:36 am
ค่าป้ายบ่งชี้ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการและป้ายกองโจร กิจกรรมที่ 4 32,000 บาท.pdf 865 ค่าป้ายบ่งชี้ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการและป้ายกองโจร กิจกรรมที่ 4 32,000 บาท Mon Jun 25 09:55:53 2018 มิถุนายน 25, 2018, 09:55:53 am
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนรู้ในการกำจัดขยะ 10,000 บาท.pdf 828 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนรู้ในการกำจัดขยะ 10,000 บาท Mon Jun 25 09:55:31 2018 มิถุนายน 25, 2018, 09:55:31 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ร่างแผนกลยุทธ์ 7,000 บาท.pdf 824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ร่างแผนกลยุทธ์ 7,000 บาท Tue Jun 5 09:28:26 2018 มิถุนายน 05, 2018, 09:28:26 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 4 รายการ 6,470 บาท.pdf 780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 4 รายการ 6,470 บาท Tue Jun 5 09:28:10 2018 มิถุนายน 05, 2018, 09:28:10 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล แผ่นพับ โปสเตอร์ กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงไส้เดือนดินฯ 26,000 บาท.pdf 848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล แผ่นพับ โปสเตอร์ กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงไส้เ Wed May 30 13:37:17 2018 พฤษภาคม 30, 2018, 01:37:17 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงไส้เดือนดินฯ 6,000 บาท.pdf 796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงไส้เดือนดินฯ Wed May 30 13:37:01 2018 พฤษภาคม 30, 2018, 01:37:01 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 15,359.85 บาท.pdf 799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 15,359.85 บาท Wed May 30 13:36:39 2018 พฤษภาคม 30, 2018, 01:36:39 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท บัญชี 21,600 บาท.pdf 798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท บั Wed May 30 13:36:22 2018 พฤษภาคม 30, 2018, 01:36:22 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย 30,000 บาท.pdf 806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย 30,000 บาท Wed May 30 13:35:58 2018 พฤษภาคม 30, 2018, 01:35:58 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »