แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 19,066 บาท.pdf 714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 19,066 บาท Tue Sep 11 15:52:36 2018 กันยายน 11, 2018, 03:52:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาด 20,790 บาท.pdf 713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คู่มืองานกิจการนักสึกษา 20,640 บาท Tue Sep 11 15:52:08 2018 กันยายน 11, 2018, 03:52:08 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ โครงการบริหารขยะ โครงการย่อยที่ 1 13,570 บาท.pdf 757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ โครงการบริหารขยะ โครงการย่อยที่ 1 13,570 บาท Thu Sep 6 10:19:06 2018 กันยายน 06, 2018, 10:19:06 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรประกอบการอบรม 9,000 บาท.pdf 739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรประกอบการอบรม 9,000 บาท Thu Sep 6 10:18:11 2018 กันยายน 06, 2018, 10:18:11 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 13,500 บาท.pdf 774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 13,500 บาท Thu Sep 6 10:17:52 2018 กันยายน 06, 2018, 10:17:52 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารสรุปการถอดบทเรียน โครงการบริหารจัดการขยะ 10,000 บาท.pdf 749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารสรุปการถอดบทเรียน โครงการบริหารจัดการขยะ 10 Thu Sep 6 10:15:55 2018 กันยายน 06, 2018, 10:15:55 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 9,600 บาท.pdf 794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 9,600 บาท Thu Sep 6 10:15:24 2018 กันยายน 06, 2018, 10:15:24 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ การจัดการ 5.100 บาท.pdf 769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ การจัดการ 5.1 Thu Sep 6 10:14:41 2018 กันยายน 06, 2018, 10:14:41 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาการตลาด 8,000 บาท.pdf 788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาการตลาด 8,000 บาท Thu Sep 6 10:14:11 2018 กันยายน 06, 2018, 10:14:11 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท.pdf 853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท Tue Aug 21 17:31:42 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:31:42 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 14,149.04 บาท.pdf 794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 14,149.04 บาท Tue Aug 21 17:31:27 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:31:27 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (2).pdf 800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (2) Tue Aug 21 17:31:04 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:31:04 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนกลยุทธ์ 34,000 บาท.pdf 765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนกลยุทธ์ 34,000 บาท Tue Aug 21 17:30:36 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:30:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกโทนเนอร์และปกการ์ด 18,420 บาท.pdf 773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกโทนเนอร์และปกการ์ด 18,420 บาท Tue Aug 21 17:30:19 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:30:19 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานประเมินตนเอง SAR 25,500 บาท.pdf 738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานประเมินตนเอง SAR 25,500 บ Tue Aug 21 17:29:02 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:29:02 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »