แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 72,799 บาท.pdf 691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 72,799 บาท Mon Sep 24 11:39:05 2018 กันยายน 24, 2018, 11:39:05 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษคำตอบแบบมีเส้น แบบ กขคง ซอง 30,000 บาท.pdf 716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษคำตอบแบบมีเส้น แบบ กขคง ซอง 30,000 บาท Mon Sep 24 11:38:31 2018 กันยายน 24, 2018, 11:38:31 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อมเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 8 60,000 บาท.pdf 719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อมเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 8 60,000 บาท Mon Sep 24 11:37:55 2018 กันยายน 24, 2018, 11:37:55 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษางานไฟฟ้า 15,180 บาท.pdf 731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษางานไฟฟ้า 15,180 บาท Mon Sep 24 11:37:38 2018 กันยายน 24, 2018, 11:37:38 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า หลอดไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เต้ารับ 6,030 บาท.pdf 764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า หลอดไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เต้ารับ 6,030 บาท Mon Sep 24 11:37:01 2018 กันยายน 24, 2018, 11:37:01 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุแผ่นพับและโปสเตอร์ 40,000 บาท.pdf 700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุแผ่นพับและโปสเตอร์ 40,000 บาท Mon Sep 24 11:36:43 2018 กันยายน 24, 2018, 11:36:43 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร บัญชี 7,440 บาท.pdf 682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร บัญชี 7,440 บาท Mon Sep 24 11:36:20 2018 กันยายน 24, 2018, 11:36:20 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ใส่ switch hub switch hub poat พร้อมติดตั้ง 8,250 บาท.pdf 697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ใส่ switch hub switch hub poat พร้อมติดตั้ง 8,250 บาท Mon Sep 24 11:35:08 2018 กันยายน 24, 2018, 11:35:08 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดงานบ้านและงานครัว 25,000 บาท.pdf 673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดงานบ้านและงานครัว 25,000 บาท Mon Sep 24 11:34:48 2018 กันยายน 24, 2018, 11:34:48 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 6,600 บาท.pdf 673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 6,600 บา Mon Sep 24 11:34:21 2018 กันยายน 24, 2018, 11:34:21 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษมีเส้น กระดาษคำตอบ ซองข้อสอบ 45,000 บาท.pdf 671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษมีเส้น กระดาษคำตอบ ซองข้อสอบ 45,000 บาท Mon Sep 24 11:34:05 2018 กันยายน 24, 2018, 11:34:05 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,500 บาท.pdf 801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,500 บาท Mon Sep 24 11:33:46 2018 กันยายน 24, 2018, 11:33:46 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ห้องน้ำ สำนักงาน งานครัว 10,000 บาท.pdf 694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ห้องน้ำ สำนักงาน งานครัว 10,000 บาท Mon Sep 24 11:33:01 2018 กันยายน 24, 2018, 11:33:01 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ริโก้ 11,235 บาท.pdf 691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ริโก้ 11,235 บาท Mon Sep 24 11:32:43 2018 กันยายน 24, 2018, 11:32:43 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโบรชัวร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจค้าปลีก 19,250 บาท.pdf 708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโบรชัวร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจค้าปลีก 19,250 Mon Sep 24 11:32:27 2018 กันยายน 24, 2018, 11:32:27 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »