แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,400.pdf 552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,400 Thu Jan 3 11:18:55 2019 มกราคม 03, 2019, 11:18:55 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 221,800.pdf 547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 221,800 Thu Jan 3 11:18:35 2019 มกราคม 03, 2019, 11:18:35 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 221,800.pdf 502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมนัำมันเชื้อพลิง 8,400 Thu Jan 3 11:18:22 2019 มกราคม 03, 2019, 11:18:22 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,338.pdf 542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,338 Thu Jan 3 11:18:03 2019 มกราคม 03, 2019, 11:18:03 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัสดุดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์ ค้าปลีก 10,090.pdf 572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัสดุดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์ ค้าปลีก 10,090 Thu Jan 3 11:17:46 2019 มกราคม 03, 2019, 11:17:46 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000.pdf 541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 Thu Jan 3 11:17:32 2019 มกราคม 03, 2019, 11:17:32 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 35,000.pdf 561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 35,000 Thu Jan 3 11:15:42 2019 มกราคม 03, 2019, 11:15:42 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235.pdf 548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 Thu Jan 3 11:15:21 2019 มกราคม 03, 2019, 11:15:21 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำเมันเชื้เพลิง 3,700.pdf 573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำเมันเชื้เพลิง 3,700 Thu Jan 3 11:14:56 2019 มกราคม 03, 2019, 11:14:56 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสดฯ สาขานิเทศศาสตร์ 349,000.pdf 596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสดฯ สาขานิเทศศาสตร์ 349,000 Thu Jan 3 11:14:26 2019 มกราคม 03, 2019, 11:14:26 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 12,900.56 บาท.pdf 641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 12,900.56 บาท Wed Oct 17 14:33:11 2018 ตุลาคม 17, 2018, 02:33:11 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลื่ยนสารกรองคาร์บอนและสารเรชื่น ก๊อกน้ำ สารน้ำดี 10,890 บาท.pdf 537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลื่ยนสารกรองคาร์บอนและสารเรชื่น ก๊อกน้ำ สารน้ำดี 1 Mon Sep 24 11:41:03 2018 กันยายน 24, 2018, 11:41:03 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการจ้างเหมาซักทำความสะอาดพรมห้องประชุม 6,000 บาท.pdf 547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการจ้างเหมาซักทำความสะอาดพรมห้องประชุม 6,000 บาท Mon Sep 24 11:39:54 2018 กันยายน 24, 2018, 11:39:54 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับเหมาทำความสะอาดขัดพื้นกระเบื้องยาง ห้องประชุม 12,000 บาท.pdf 556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับเหมาทำความสะอาดขัดพื้นกระเบื้องยาง ห้องประชุม 12,000 Mon Sep 24 11:39:43 2018 กันยายน 24, 2018, 11:39:43 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้าน และงานครัว 42,000 บาท.pdf 517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้าน และงานครัว 42,000 บาท Mon Sep 24 11:39:22 2018 กันยายน 24, 2018, 11:39:22 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »