แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุดำเนินโครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการค้าด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 10,900.pdf 535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุดำเนินโครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการค้าด้านการจัดกา Thu Jul 4 09:58:39 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 09:58:39 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าถ่ายเอกสารคูื่มือการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 14,750.pdf 475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าถ่ายเอกสารคูื่มือการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ Thu Jul 4 09:58:02 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 09:58:02 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562 24,000.pdf 571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 30 พ.ค.-1 Thu Jul 4 09:57:23 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 09:57:23 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาบริการปูพรม ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 6,400.pdf 556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาบริการปูพรม ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ Mon Jul 1 11:13:42 2019 กรกฎาคม 01, 2019, 11:13:42 am
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้จ้ดรับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1-2 เดือน ต.ค. 2561 ถึง มี.ค. 2562 คณะวิทยาการจัดการ.pdf 698 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้จ้ดรับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1-2 งบ 2562 Tue Apr 30 16:24:32 2019 เมษายน 30, 2019, 04:24:32 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวารสารการประชุมวิชาการฯ 30,000.pdf 541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวารสารการประชุมวิชาการฯ Tue Apr 23 13:56:54 2019 เมษายน 23, 2019, 01:56:54 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่รจ้าางซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 ห้อง 3666 ชั้น 7 ห้องวิทยุ 5,450.pdf 540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่รจ้าางซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 ห้อง 3666 ชั้น 7 ห้อ Tue Apr 23 13:56:35 2019 เมษายน 23, 2019, 01:56:35 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 22-23 มี.ค. 2562 บัญชีครัวเรือน 5,600.pdf 544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 22-23 มี.ค. 2562 บ Tue Apr 23 13:56:21 2019 เมษายน 23, 2019, 01:56:21 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 24,360.pdf 582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 24,360 Tue Apr 23 13:55:57 2019 เมษายน 23, 2019, 01:55:57 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 20-23 มี.ค. 2562 บัญชีครัวเรือน 5,600.pdf 572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 20-23 มี.ค. 2562 บ Tue Apr 23 13:55:40 2019 เมษายน 23, 2019, 01:55:40 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโคงสูบน้ำ 29,500.pdf 618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโคงสูบน้ำ 29,500 Tue Apr 23 13:55:27 2019 เมษายน 23, 2019, 01:55:27 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 13,758.49.pdf 608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 13,758.49 Tue Apr 23 13:55:09 2019 เมษายน 23, 2019, 01:55:09 pm
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 (2).pdf 541 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 (2) Mon Mar 4 10:08:52 2019 มีนาคม 04, 2019, 10:08:52 am
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม เอกสารสมุดบัญชีครัวเรือน.pdf 577 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม เอกสารสมุดบัญชีครัวเรือน Mon Mar 4 10:05:16 2019 มีนาคม 04, 2019, 10:05:16 am
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอลโทลไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 19,800.pdf 538 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอลโทลไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 19,800 Mon Mar 4 10:04:46 2019 มีนาคม 04, 2019, 10:04:46 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »