แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสื่อดิจิทัลมับติมีเดียส่งเสริมการตลาดผลิตภัณพ์ชุมชน 70,000 บาท.pdf 270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสื่อดิจิทัลมับติมีเดียส่งเสริมการตลาดผลิตภัณพ์ Tue Oct 5 09:53:14 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:53:14 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อมัลดิมีเดียส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 10,000 บาท.pdf 289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อมัลดิมีเดียส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแว Tue Oct 5 09:53:02 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:53:02 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว 80,000 บาท.pdf 280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว 80,0 Tue Oct 5 09:52:29 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:52:29 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท.pdf 267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท Tue Oct 5 09:52:10 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:52:10 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล 40,000 บาท.pdf 267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล 40,000 บาท Tue Oct 5 09:51:54 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:51:54 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,700 บาท.pdf 266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,700 บาท Tue Oct 5 09:51:39 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:51:39 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานหลักสูตรฯ 7,700 บาท.pdf 257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานหลักสูตรฯ 7,700 บาท Tue Oct 5 09:51:16 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:51:16 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,500 บาท.pdf 275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,500 บาท Tue Oct 5 09:50:56 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:50:56 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าพันธุ์ข่าแดง พร้อมปุ๋ย 6,000 บาท.pdf 277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าพันธุ์ข่าแดง พร้อมปุ๋ย 6,000 บาท Tue Oct 5 09:46:17 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:46:17 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 42,000 บาท.pdf 273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 42,000 บาท Tue Oct 5 09:46:07 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:46:07 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 42,000 บาท.pdf 266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ 12,000 บาท Tue Oct 5 09:45:50 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:45:50 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ 40,000 บาท.pdf 264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ 40,0 Tue Oct 5 09:45:31 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:45:31 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,000 บาท.pdf 271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,000 บาท Tue Oct 5 09:45:00 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:45:00 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท (3).pdf 280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท (3) Tue Oct 5 09:44:45 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:44:45 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 38,900 บาท.pdf 262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 38,900 บาท Tue Oct 5 09:44:29 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:44:29 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »