แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน นิเทศ 7,090 บาท.pdf 85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน นิเทศ 7,090 บาท Fri Oct 4 10:45:12 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:45:12 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ วงจรปิด 38,000 บาท.pdf 82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ว Fri Oct 4 10:44:56 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:44:56 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารและเช้าเล่มรายงานสรุปโครงการศึกษาดูงาน ค้าปลีก 5,000 บาท.pdf 87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารและเช้าเล่มรายงานสรุปโครงการศึกษาดูงาน Fri Oct 4 10:44:33 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:44:33 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน คู่มือการจัดการความรู้สายวิชาการ.pdf 685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน คู่มือการจัดการความรู Mon Aug 5 14:54:36 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:54:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม คู่มือการจัดการความรุ้สายสนับสนุน 6,350 บาท.pdf 671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม คู่มือการจัดการความรุ้สายสน Mon Aug 5 14:54:18 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:54:18 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประเมินตนเอง SAR 14,000 บาท.pdf 581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประเมินตนเอง SAR 14,000 บาท Mon Aug 5 14:53:55 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:53:55 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท.pdf 594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท Mon Aug 5 14:53:36 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:53:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 23-24 พ.ค. 2562 18,000 บาท.pdf 571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 23-24 พ.ค. Mon Aug 5 14:53:16 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:53:16 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,950 บาท.pdf 556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,950 บาท Mon Aug 5 14:52:48 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:52:48 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษ หมึก 12,500 บาท.pdf 559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษ หมึก 12,500 บาท Mon Aug 5 14:52:24 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:52:24 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 7,500 บาท.pdf 532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 7,500 บาท Mon Aug 5 14:51:41 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:51:41 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาผู้มีความชำนาญการในการจัดการมหากรรมฯ ลี้ 390,000 บาท.pdf 528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาผู้มีความชำนาญการในการจัดการมหากรรมฯ ลี้ 390, Mon Aug 5 14:51:11 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:51:11 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 8,457 บาท.pdf 564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 8,457 บาท Mon Aug 5 14:50:49 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:50:49 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ หมึก 5,000 บาท.pdf 577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ หมึก 5,000 บาท Mon Aug 5 14:50:30 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:50:30 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึก โครงการศึกษาดุงาน ค้าปลีก 6,000 บาท.pdf 550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึก โครงการศึกษาดุงาน ค้าปลีก 6,000 บาท Mon Aug 5 14:50:12 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:50:12 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »