แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 19-22 มี.ค. 2563 วังดิน 14,000 บาท.pdf 303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 19-22 มี.ค Tue May 5 11:22:30 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:22:30 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 11,900 บาท.pdf 266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 11,900 บาท Tue May 5 11:21:13 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:21:13 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หลักสูตร การจัดการค้าปลีก 67,800 บาท.pdf 284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หลักสูตร การจัดการค้าปลีก 67,800 บาท Tue May 5 11:20:34 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:20:34 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเมาทำความสะอาด ฉีดพ่นฬ่าเชื้อไวรัส 11,500 บาท.pdf 292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำคู่มือชุดความรู้ โครงการเสริมสร้างอาชีพฯ Tue May 5 11:19:34 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:19:34 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำคู่มือชุดความรู้ โครงการเสริมสร้างอาชีพฯ วังดิน 14,400 บาท.pdf 313 ครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สาขาค้าปลีก (คอมฯ เครื่องปริ้น โปรแกรม อ.ปิยะ อ. Tue May 5 11:19:02 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 11:19:02 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างลงโปรแกรม windows7 5,000.pdf 263 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างลงโปรแกรม windows7 5,000 Thu Jan 2 16:45:27 2020 มกราคม 02, 2020, 04:45:27 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 29-11-2562 ถึง 1-12-2562 24,000.pdf 297 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 29-11-2562 Thu Jan 2 16:45:07 2020 มกราคม 02, 2020, 04:45:07 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร15,030.pdf 280 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร15,030 Thu Jan 2 16:44:41 2020 มกราคม 02, 2020, 04:44:41 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 11,920.pdf 266 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 11,920 Thu Jan 2 16:44:21 2020 มกราคม 02, 2020, 04:44:21 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการฯ หลักสูตรค้าปลีก 34,500.pdf 283 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการฯ หลักสูตรค้าปลีก 34,50 Thu Jan 2 16:44:03 2020 มกราคม 02, 2020, 04:44:03 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่าย ริโก้ 15,274.04.pdf 294 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่าย ริโก้ 15,274.04 Thu Jan 2 16:43:39 2020 มกราคม 02, 2020, 04:43:39 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้่รับการคัดเลือก ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ.pdf 324 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้่รับการคัดเลือก ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ไตร Mon Nov 4 09:23:48 2019 พฤศจิกายน 04, 2019, 09:23:48 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเอกสารวารสาร วิทยาการจัดการสมัยใหม่ 30,000 บาท.pdf 278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเอกสารวารสาร วิทยาการจัดการสมัยใหม่ 30,000 บาท Fri Oct 4 10:56:07 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:56:07 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานประเมินตนเอง 14,000 บาท.pdf 285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานประเมินตนเอง 14,000 บาท Fri Oct 4 10:55:47 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:55:47 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกโทนเนอร์ 5.000 บาท.pdf 283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกโทนเนอร์ 5.000 บาท Fri Oct 4 10:55:30 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:55:30 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »