ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้อช่อดอกไม้สำหรับแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม

(1/1)

PRhom:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการสอบราคา  ซื้อช่อดอกไม้สำหรับแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,000.-  บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version