ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตู จำนวน 1 รายการ

(1/1)

Rungrawee Pounpanvong:
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตู จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วงเงิน 6,000 บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version