ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ

<< < (3/4) > >>

[1] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 3

[2] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ

[3] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

[4] ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

[5] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ

[6] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ

[7] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom

[8] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 2

[9] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version