ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

<< < (2/237) > >>

[1] ประกาศชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายดำเนินการเลือกกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ14190

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึกฯ วงเงิน 30,000 บาท

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารผลทดสอบฯ วงเงิน 206,280 บ

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน35700

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ม. ยอด 54765 บาท

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ม. ยอด 49835 บาท

[7] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 20,000 บาท

[8] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท

[9] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12,800 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version