ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

(1/237) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ 8,200 บาท

[2] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ 10,000 บาท

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ 22000

[4] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 43,000 บาท

[5] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกรดฮิวมิก/กรดฟลูวิกเข้มข้น เป็นเงิน 29,900 บาท

[6] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 43,000 บาท

[7] ประกาศชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14090

[8] ประกาศชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายดำเนินการเลือกกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ14190

[9] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึกฯ วงเงิน 30,000 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version