ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Mon Jan 29 15:13:49 2018 มกราคม 29, 2018, 03:13:49 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 001-2561 งบแผ่นดิน อ.วราคม วงศ์ชัย จำนวน 256,800 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Mon Jan 29 15:13:49 2018 มกราคม 29, 2018, 03:13:49 pm
คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปางเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกโดยใช้เทคนิคการประเมินตลอดวัฎจักรชีวิต