แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ก.ค-ก.ย 61.PDF 613 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 4 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:54:26 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:54:26 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ.PDF 472 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 Wed Apr 24 15:28:37 2019 เมษายน 24, 2019, 03:28:37 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนอ..PDF 500 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี Mon Apr 29 11:17:06 2019 เมษายน 29, 2019, 11:17:06 am
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ 58 รีม.PDF 672 ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G 58 รีม Mon May 27 14:57:56 2019 พฤษภาคม 27, 2019, 02:57:56 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ.PDF 696 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 1 รายการ Tue May 28 11:14:49 2019 พฤษภาคม 28, 2019, 11:14:49 am
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสมที่ 3-2562.PDF 699 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) Mon Jul 8 11:17:33 2019 กรกฎาคม 08, 2019, 11:17:33 am
ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปี 2563.PDF 664 ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 Mon Sep 2 13:49:30 2019 กันยายน 02, 2019, 01:49:30 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2563.PDF 200 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2563 Tue Sep 24 10:10:39 2019 กันยายน 24, 2019, 10:10:39 am
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2562.PDF 136 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) Tue Oct 22 11:20:29 2019 ตุลาคม 22, 2019, 11:20:29 am
หน้า: « 1 2 3 4 5