แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ 62.PDF 634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2562 (แบบไม่รวมอะไหล่) Thu Sep 13 16:01:04 2018 กันยายน 13, 2018, 04:01:04 pm
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ กระดาษ A4 80 แกรม.PDF 447 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม Mon Sep 17 10:58:59 2018 กันยายน 17, 2018, 10:58:59 am
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 2 (หอชาย).PDF 561 ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 2 (หอชาย) Mon Sep 24 09:46:26 2018 กันยายน 24, 2018, 09:46:26 am
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 และF4.PDF 549 ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 และ F4 Mon Sep 24 13:25:12 2018 กันยายน 24, 2018, 01:25:12 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 12 รายการ.PDF 577 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 12 รายการ Mon Sep 24 13:48:38 2018 กันยายน 24, 2018, 01:48:38 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ 13 รายการ.PDF 588 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ 13 รายการ Mon Sep 24 14:14:44 2018 กันยายน 24, 2018, 02:14:44 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต.PDF 454 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต Wed Sep 26 11:10:54 2018 กันยายน 26, 2018, 11:10:54 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ.PDF 482 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ Thu Sep 27 10:45:47 2018 กันยายน 27, 2018, 10:45:47 am
พ.507-2561-เรื่อง-ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน-2562-เครื่องโปรเจคเตอร์โอฬาร.pdf 596 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม Thu Oct 4 10:55:20 2018 ตุลาคม 04, 2018, 10:55:20 am
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างภูมิทัศน์.PDF 488 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอธิการบดี Fri Oct 19 10:50:33 2018 ตุลาคม 19, 2018, 10:50:33 am
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย.PDF 599 ประกาศผู้ขนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย จำนวน 1 งาน Fri Feb 1 11:32:40 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 11:32:40 am
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 83A.PDF 648 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ Wed Feb 6 11:48:38 2019 กุมภาพันธ์ 06, 2019, 11:48:38 am
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ต.ค-ธ.ค 60.PDF 615 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:53:22 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:53:22 pm
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ม.ค-มี.ค 61.PDF 620 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:53:41 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:53:41 pm
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 เม.ย-มิ.ย 61.PDF 584 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:54:09 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:54:09 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 »