แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร A1 พร้อมเข้าเล่ม.PDF 718 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม Thu Apr 19 15:18:43 2018 เมษายน 19, 2018, 03:18:43 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์อาคารหอสมุด.PDF 666 ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และสลิงลิฟต์โดยสาร อาคารหอสมุด Thu Apr 19 15:20:01 2018 เมษายน 19, 2018, 03:20:01 pm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไทยแลนด์ 4.0.PDF 422 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0ครั้งที่ 5 Tue May 15 10:07:50 2018 พฤษภาคม 15, 2018, 10:07:50 am
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการ.PDF 655 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการ Thu May 24 11:08:06 2018 พฤษภาคม 24, 2018, 11:08:06 am
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมจันทน์ผา.PDF 621 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมจันทน์ผา Thu May 24 11:09:56 2018 พฤษภาคม 24, 2018, 11:09:56 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและปรังปรุงระบบล่อฟ้า อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ.PDF 631 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ Thu May 31 08:51:45 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 08:51:45 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา.PDF 460 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัย Thu May 31 15:08:34 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 03:08:34 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 4 รายการ.PDF 628 ประกาศผู้ขนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ Tue Jun 12 13:30:40 2018 มิถุนายน 12, 2018, 01:30:40 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมค่าแรง อาคาร 45.PDF 600 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมค่าแรง อาคาร 45 Thu Jun 21 15:57:29 2018 มิถุนายน 21, 2018, 03:57:29 pm
ประกาศผู้ชนะซ์้อกระดาษA4.PDF 613 ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G Thu Jun 28 16:01:56 2018 มิถุนายน 28, 2018, 04:01:56 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ.PDF 638 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ Wed Jul 11 14:00:14 2018 กรกฎาคม 11, 2018, 02:00:14 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 8 รายการ.PDF 618 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 8 รายการ งานพัสดุ Fri Jul 20 07:55:54 2018 กรกฎาคม 20, 2018, 07:55:54 am
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2561.PDF 469 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับงานพิธีรับพระราชทานปริญญา Thu Aug 16 08:36:35 2018 สิงหาคม 16, 2018, 08:36:35 am
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบอาคารหอพักชาย.PDF 432 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) Fri Aug 31 08:28:02 2018 สิงหาคม 31, 2018, 08:28:02 am
ประกาศเผยแพร่การจัดจ้าง จัดหาชุดครุย ครั้งที่ 2.PDF 441 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุครุยวิทยฐานะ ปี 2561 Fri Sep 7 13:55:49 2018 กันยายน 07, 2018, 01:55:49 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 »