แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาสเปลี่ยนแปลง.pdf 474 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ Thu Nov 30 10:17:50 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:17:50 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf 479 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fri Dec 1 10:25:46 2017 ธันวาคม 01, 2017, 10:25:46 am
ประกาศ ชุดเรียนรู้ระบบเครือข่าย.pdf 504 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ Wed Dec 6 15:16:49 2017 ธันวาคม 06, 2017, 03:16:49 pm
ประกาศ ชุดปฏิบัติการทางภาษาไทย.pdf 466 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 3 Wed Dec 6 15:18:38 2017 ธันวาคม 06, 2017, 03:18:38 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 695 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ Fri Dec 15 16:03:14 2017 ธันวาคม 15, 2017, 04:03:14 pm
ประกาศเผยแพ่แผนห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่ม.pdf 530 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มฯ ครั้งที่่ 2 Mon Dec 18 09:18:53 2017 ธันวาคม 18, 2017, 09:18:53 am
ประกาศผู้ชนะซ์้อเครื่องสแกนเนอร์.pdf 650 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (งานพัสดุ) Mon Jan 8 14:32:51 2018 มกราคม 08, 2018, 02:32:51 pm
ประกาศเผยแพร่ครุภัณฑ์ 5 ชั้น.pdf 505 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารบริการวิชาการ 5 ชั้น Fri Jan 12 15:39:30 2018 มกราคม 12, 2018, 03:39:30 pm
ประกาศ 6 รายการ.pdf 604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Jan 25 10:24:08 2018 มกราคม 25, 2018, 10:24:08 am
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการหอพัก.PDF 697 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการอาคารหอพักนักศึกษา ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม Wed Jan 31 13:56:17 2018 มกราคม 31, 2018, 01:56:17 pm
ประกาศเผยแพร่แผน E-business.PDF 458 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM Mon Feb 19 09:41:47 2018 กุมภาพันธ์ 19, 2018, 09:41:47 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์ 4.0.PDF 431 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0 Wed Feb 21 10:42:03 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018, 10:42:03 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่.PDF 473 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 จุด Mon Feb 26 15:50:13 2018 กุมภาพันธ์ 26, 2018, 03:50:13 pm
ประกาศผู้ชนะ.PDF 649 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ จำนวน 5 จุด Thu Mar 8 10:59:54 2018 มีนาคม 08, 2018, 10:59:54 am
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ.PDF 722 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Wed Apr 18 10:50:09 2018 เมษายน 18, 2018, 10:50:09 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 »