แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
151
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,850 บาท

152
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อมัลติมิเดีย 97,000 บาท

153
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือน 30,000 บาท

154
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท

155
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,450 บาท 

156
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท

157
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 12,000 บาท

158
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18,000 บาท

159
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14,300 บาท

160
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท

161
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท

162
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท

163
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท

164
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000 บาท

165
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »