แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 7,000 บาท

77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 50,000 บาท

78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 38,780 บาท

79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท

80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,000 บาท

81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 22,500 บาท

82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 50,500 บาท

83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 40,000 บาท

84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 44,090 บาท

85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,880 บาท

86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 50,000 บาท

87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 30,000 บาท

88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 72,900 บาท

89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,180 บาท

90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15,400 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »