แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63178 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท .pdf 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท Tue Sep 22 13:07:58 2020 กันยายน 22, 2020, 01:07:58 pm
63184 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 15,960 บาท .pdf 52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,960 บาท Tue Sep 22 13:07:12 2020 กันยายน 22, 2020, 01:07:12 pm
63119 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 50,000 บาท .pdf 110 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 50,000 บาท Thu Jul 23 17:16:49 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:16:49 pm
63116 จ้างถ่ายเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 8,000 บาท .pdf 143 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 8,000 บาท Thu Jul 23 17:15:58 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:15:58 pm
63110 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,490 บาท .pdf 65 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,490 บาท Thu Jul 23 17:15:17 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:15:17 pm
63105 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรม ประชุม เข้าเล่ม 26,000 บาท .pdf 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 26,000 บา Thu Jul 23 17:13:59 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:13:59 pm
63102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 22,700 บาท .pdf 50 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,700 บาท Thu Jul 23 17:12:53 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:12:53 pm
63099 ซื้อยาปฏิชีวนะและวิตามินชนิดฉีดสำหรับโค 97,000 บาท .pdf 56 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,000 บาท Thu Jul 23 17:12:04 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:12:04 pm
63098 จ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท .pdf 51 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท Thu Jul 23 17:11:05 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:11:05 pm
63096 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 5,200 บาท .pdf 51 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท Thu Jul 23 17:10:02 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:10:02 pm
63090 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,750 บาท .pdf 49 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,750 บาท Thu Jul 23 17:09:31 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:09:31 pm
63088 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท .pdf 61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท Thu Jul 23 17:08:47 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:08:47 pm
63087 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท .pdf 53 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท Thu Jul 23 17:07:44 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:07:44 pm
63086 ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า 69,966 บาท .pdf 58 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก้อนเห็ดฟาง 69,966 บาท Thu Jul 23 17:07:03 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:07:03 pm
63084 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท .pdf 59 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท Thu Jul 23 17:05:55 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:05:55 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »