แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - wipawan

หน้า: « 1 2 3 »
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา15/2563และประชุมยกร่าง6/2563

17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำนักงานสภา 5600

18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสภามหาวิทยาลัย 5155 บาท

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 37010

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม13/63

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาสภาจากคณาจารย์ประจำ 13980

22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4รายการ 13600 บาท

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา12/2563 5204.50 บาท

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม 6163.50 บาท

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย cable USB 6200 บาท

27
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ 60000 บาท

28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์)21870 บาท

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562  96000 บาท

30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ)2 รายการ 10250 บาท

หน้า: « 1 2 3 »