แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - wipawan

หน้า: 1 2 3 »
1
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 20 รายการ2900

2
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องพิมพ์)20990

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มรายงานการประชุมกบมและสภาปี 64-24600

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารฯกบม.12-64 5957.55 บาท

5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 รายการ

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  6 รายการ

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 รายการ 80000 บาท

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 รายการ 70000 บาท

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม6/2564 จำนวน 5809.05 บาท

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 5290.25 บาท

11
จัดทำเล่มรายงานการประชุมสภา กบม ข้อบังคับและระเบียบปี63 99700

12
ประกาศจ้ายถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา2-64 6772.50

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาคณบดีคณะต่างๆและผอ. 19510

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 32230 บาท

15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา15/2563และประชุมยกร่าง6/2563

หน้า: 1 2 3 »