แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท

2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท

3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท

4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท

5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 20,000 บาท

6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท

7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท

8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท

9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท

10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 8,090 บาท

12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 95,200 บาท

13
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400 บาท

14
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,275 บาท

15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,250 บาท

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »