ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 09:03:38 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:03:38 am

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C03-2561 ดร.จีราภรณ์ จำนวน 188,400 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 09:03:38 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:03:38 am
การพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง