ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Thu May 16 16:29:48 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:29:48 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 004-61 วช. ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง จำนวน 216,700 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Thu May 16 16:29:48 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:29:48 pm
การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง