ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Thu May 16 15:58:30 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:58:30 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A04-2561 อ.ปัณณทัต กัลยา จำนวน 224,100 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Thu May 16 15:58:30 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:58:30 pm
ภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดิน สู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม ของบ้านปงถ้ำ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง