ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: นางปุณยนชุ มณีวรรณ ที่ Fri Feb 1 11:32:40 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 11:32:40 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ขนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: นางปุณยนชุ มณีวรรณ ที่ Fri Feb 1 11:32:40 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 11:32:40 am
ประกาศผู้ขนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย จำนวน 1 งาน