ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง => ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: นางปุณยนชุ มณีวรรณ ที่ Fri Oct 19 10:50:33 2018 ตุลาคม 19, 2018, 10:50:33 am

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: นางปุณยนชุ มณีวรรณ ที่ Fri Oct 19 10:50:33 2018 ตุลาคม 19, 2018, 10:50:33 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอธิการบดี