ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 12 08:40:24 2018 กันยายน 12, 2018, 08:40:24 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียน 28,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 12 08:40:24 2018 กันยายน 12, 2018, 08:40:24 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ห้อง 1121) จำนวน 1 งาน 28,000 บาท