ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Jul 26 15:08:37 2018 กรกฎาคม 26, 2018, 03:08:37 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการสาขาฯอิเล็กทรอนิกส์
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Jul 26 15:08:37 2018 กรกฎาคม 26, 2018, 03:08:37 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนเงิน 15,408 บาท