ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 11:39:46 2021 กันยายน 22, 2021, 11:39:46 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 15,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 11:39:46 2021 กันยายน 22, 2021, 11:39:46 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 15,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม