ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 14:06:04 2020 กันยายน 02, 2020, 02:06:04 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 14:06:04 2020 กันยายน 02, 2020, 02:06:04 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 95,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)