ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 13:51:53 2020 กันยายน 02, 2020, 01:51:53 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงติดตั้งซอร์ฟแวร์คอมฯ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 13:51:53 2020 กันยายน 02, 2020, 01:51:53 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงติดตั้งซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ใช้งานระบบการศึกษา จำนวน 18 เครื่อง เป็นเงิน 9,800 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว พิมพ์นาม อานะสุข (ขายปลีก,ให้บริการ)