ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Mon Sep 9 18:59:31 2019 กันยายน 09, 2019, 06:59:31 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Mon Sep 9 18:59:31 2019 กันยายน 09, 2019, 06:59:31 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท