ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: tassanee@lpru.ac.th ที่ Wed Aug 7 14:21:31 2019 สิงหาคม 07, 2019, 02:21:31 pm

หัวข้อ: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสาร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯลฯ จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: tassanee@lpru.ac.th ที่ Wed Aug 7 14:21:31 2019 สิงหาคม 07, 2019, 02:21:31 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสาร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯลฯ จำนวน 1 งาน