ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Fri Jul 19 10:25:52 2019 กรกฎาคม 19, 2019, 10:25:52 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Fri Jul 19 10:25:52 2019 กรกฎาคม 19, 2019, 10:25:52 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,704 บาท