แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 21-22 มิ.ย. 2562 ผาหนาม 7,000 บาท.pdf 625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 21-22 มิ.ย. Mon Aug 5 14:49:39 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:49:39 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 14-15 ม.ย. 2562 5,200 บาท.pdf 576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 14-15 ม.ย. Mon Aug 5 14:49:19 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:49:19 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 15-16 มิ.ย. 2562 7,000 บาท.pdf 545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 15-16 มิ.ย. Mon Aug 5 14:48:50 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:48:50 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 24-25 พ.ค. 2562 7,000 บาท.pdf 555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 24-25 พ.ค. Mon Aug 5 14:47:43 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:47:43 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเขื้อเพลิง วันที่ 24-25 พ.ค. 2562 ผาหนาม 7,000 บาท.pdf 583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเขื้อเพลิง วันที่ 24-25 พ.ค. Mon Aug 5 14:47:03 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:47:03 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดิจิทัล 11,920 บาท.pdf 580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดิจิทัล 11,920 Mon Aug 5 14:46:41 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:46:41 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้าเหมารู่ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 4-5 มิ.ย. 2562 อ.วังเหนือ 5,100 บาท.pdf 604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้าเหมารู่ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 4-5 มิ.ย. 2562 อ.ว Mon Aug 5 14:46:21 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:46:21 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้่รับการคัดเลือก ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ.pdf 735 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้่รับการคัดเลือก ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ไตร Fri Jul 26 18:02:21 2019 กรกฎาคม 26, 2019, 06:02:21 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างบริการรับทำความสะอาดซักพรม 5,100.pdf 631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างบริการรับทำความสะอาดซักพรม 5,100 Thu Jul 4 10:01:36 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 10:01:36 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235.pdf 569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 Thu Jul 4 10:01:19 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 10:01:19 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11-12 มี.ค. 2562 7,000.pdf 563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11-12 มี. Thu Jul 4 10:00:20 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 10:00:20 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุอุปกรณืทำความสะอาดงานครัว 16 รายการ 19,670.pdf 588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุอุปกรณืทำความสะอาดงานครัว 16 รายการ 19,670 Thu Jul 4 10:00:00 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 10:00:00 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุสำนักงาน 7 รายการ 11,610.pdf 557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุสำนักงาน 7 รายการ 11,610 Thu Jul 4 09:59:39 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 09:59:39 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้.pdf 553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ Thu Jul 4 09:59:18 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 09:59:18 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2 รายการ 6,485.pdf 545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2 รายการ 6,485 Thu Jul 4 09:58:57 2019 กรกฎาคม 04, 2019, 09:58:57 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »