แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - dormitory_lpru

หน้า: « 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะ.pdf 745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสัญญาณโทรทัศน์ Wed Jul 24 09:22:44 2019 กรกฎาคม 24, 2019, 09:22:44 am
ประกาศผู้ชนะจ้างล้างบ่อ.pdf 728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างบ่อพักน้ำชั้น 8 อาคารหอพักบุคลากร Wed Jul 24 09:23:39 2019 กรกฎาคม 24, 2019, 09:23:39 am
ประกาศผู้ชนะ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน.pdf 733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน Wed Jul 24 09:25:05 2019 กรกฎาคม 24, 2019, 09:25:05 am
ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน11250 บาท.pdf 716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ Tue Jul 30 17:29:28 2019 กรกฎาคม 30, 2019, 05:29:28 pm
ประกาศผู้ชนะ ซื้อประตู 9100.32 บาท.pdf 713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบานประตูแบบเรียบสำหรับซ่อมแซมประตู ชั้น 8 Tue Jul 30 17:30:27 2019 กรกฎาคม 30, 2019, 05:30:27 pm
ประกาศผู้ชนะ วัสดุทำความสะอาด 25110 บาท.pdf 736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 25 รายการ Tue Jul 30 17:31:10 2019 กรกฎาคม 30, 2019, 05:31:10 pm
ประกาศผู้ชนะ วัสดุงานบ้านและงานครัว 17 รายการ 11,315 บาท.pdf 695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 17 รายการ Sat Aug 3 16:58:43 2019 สิงหาคม 03, 2019, 04:58:43 pm
ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ 8,169.45 บาท.pdf 640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 8,169.45 บาท Wed Aug 7 16:54:54 2019 สิงหาคม 07, 2019, 04:54:54 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานต่อเติมกันสาด อาคารหอพักบุคลากร.pdf 667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานต่อเติมกันสาด อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 24 บาน Thu Aug 8 15:20:48 2019 สิงหาคม 08, 2019, 03:20:48 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จนท.ดูแลอาคารหอพักฯ (ไชยวัฒน์).pdf 145 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารหอพักบุคลากร 1 ตำแหน่ง Thu Oct 3 15:01:31 2019 ตุลาคม 03, 2019, 03:01:31 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จนท.ดูแลอาคารหอพักฯ (มัตติกา).pdf 182 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารหอพักบุคลากร 1 ตำแหน่ง Thu Oct 3 15:02:23 2019 ตุลาคม 03, 2019, 03:02:23 pm
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น 7900 บาท.pdf 174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น 7900 บาท Sat Oct 19 10:40:01 2019 ตุลาคม 19, 2019, 10:40:01 am
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้กุญแจสำรอง 5600 บาท.pdf 175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้กุญแจสำรอง 5600 บาท Sat Oct 19 11:14:14 2019 ตุลาคม 19, 2019, 11:14:14 am
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขัดพื้น 18500 บาท.pdf 169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขัดพื้น 18500 บาท Sun Oct 20 09:04:24 2019 ตุลาคม 20, 2019, 09:04:24 am
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น 9700 บาท.pdf 179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น 9700 บาท Sun Oct 20 09:06:50 2019 ตุลาคม 20, 2019, 09:06:50 am
หน้า: « 1 2 3 »