แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - dormitory_lpru

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก เดือนตุลาคม 2561.pdf 793 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก ประจำเดือนตุลาคม 2561 Thu Nov 1 15:25:40 2018 พฤศจิกายน 01, 2018, 03:25:40 pm
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก เดือนพฤศจิกายน 2561.pdf 759 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหอพักบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 Wed Nov 21 14:20:51 2018 พฤศจิกายน 21, 2018, 02:20:51 pm
ประกาศผู้ชนะ วัสดุทำความสะอาด 30 รายการ (หจก.อลินทอง).pdf 767 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุทำความสะอาด อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 30 รายการ (14,795) Wed Nov 21 14:22:39 2018 พฤศจิกายน 21, 2018, 02:22:39 pm
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ.pdf 668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (35,500) Thu Dec 13 14:56:03 2018 ธันวาคม 13, 2018, 02:56:03 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุ สนง. 90 รายการ (47,605.50 บาท).pdf 716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน อาคารหอพักบุคลากร 90 รายการ (47,605.50) Sat Dec 22 14:45:51 2018 ธันวาคม 22, 2018, 02:45:51 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว จำนวน 6 รายการ (19,915 บาท).pdf 680 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว จำนวน 6 รายการ (19,915 บาท) Mon Dec 24 15:23:12 2018 ธันวาคม 24, 2018, 03:23:12 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,550 บาท.PDF 719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ Tue Jan 29 17:43:35 2019 มกราคม 29, 2019, 05:43:35 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาดอาคารหอพักบุคลากร 20,880 บาท.pdf 695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาดอาคารหอพักบุคลากร เป็นเงิน 20,880 บาท Mon Apr 22 15:50:27 2019 เมษายน 22, 2019, 03:50:27 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงเว็บ.pdf 726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๐ รายการ Thu Jun 13 11:43:06 2019 มิถุนายน 13, 2019, 11:43:06 am
ประกาศผู้ชนะ ลงเว็บ.pdf 742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถังขยะแบบแยกประเภท Thu Jun 13 11:51:43 2019 มิถุนายน 13, 2019, 11:51:43 am
ประกาศผู้ชนะ ลงเว็บ.pdf 691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ Thu Jun 13 11:54:13 2019 มิถุนายน 13, 2019, 11:54:13 am
ประกาศผู้ชนะ ซื้อกันสาดพร้อมติดตั้ง 18672 บาท.pdf 703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกันสาดหน้าอาคารหอพักบุคลากร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง Mon Jun 17 16:34:06 2019 มิถุนายน 17, 2019, 04:34:06 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพื้นลิฟต์ อาคาร B จำนวน 2 ตัว.pdf 642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพื้นลิฟต์ อาคาร B จำนวน 2 ตัว Fri Jun 21 16:17:24 2019 มิถุนายน 21, 2019, 04:17:24 pm
ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 31,625.50 บาท.pdf 670 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 31,625.50 บาท Mon Jul 15 11:24:21 2019 กรกฎาคม 15, 2019, 11:24:21 am
ประกาศจัดซื้อชักโครก.pdf 696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำชาย อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Jul 18 16:44:15 2019 กรกฎาคม 18, 2019, 04:44:15 pm
หน้า: 1 2 3 »