แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - dormitory_lpru

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก เดือนตุลาคม 2561.pdf 793 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก ประจำเดือนตุลาคม 2561 Thu Nov 1 15:25:40 2018 พฤศจิกายน 01, 2018, 03:25:40 pm
ประกาศผู้ชนะ วัสดุทำความสะอาด 30 รายการ (หจก.อลินทอง).pdf 767 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุทำความสะอาด อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 30 รายการ (14,795) Wed Nov 21 14:22:39 2018 พฤศจิกายน 21, 2018, 02:22:39 pm
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก เดือนพฤศจิกายน 2561.pdf 759 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหอพักบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 Wed Nov 21 14:20:51 2018 พฤศจิกายน 21, 2018, 02:20:51 pm
ประกาศผู้ชนะ.pdf 743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสัญญาณโทรทัศน์ Wed Jul 24 09:22:44 2019 กรกฎาคม 24, 2019, 09:22:44 am
ประกาศผู้ชนะ ลงเว็บ.pdf 742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถังขยะแบบแยกประเภท Thu Jun 13 11:51:43 2019 มิถุนายน 13, 2019, 11:51:43 am
ประกาศผู้ชนะ วัสดุทำความสะอาด 25110 บาท.pdf 732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 25 รายการ Tue Jul 30 17:31:10 2019 กรกฎาคม 30, 2019, 05:31:10 pm
ประกาศผู้ชนะ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน.pdf 731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน Wed Jul 24 09:25:05 2019 กรกฎาคม 24, 2019, 09:25:05 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงเว็บ.pdf 726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๐ รายการ Thu Jun 13 11:43:06 2019 มิถุนายน 13, 2019, 11:43:06 am
ประกาศผู้ชนะจ้างล้างบ่อ.pdf 724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างบ่อพักน้ำชั้น 8 อาคารหอพักบุคลากร Wed Jul 24 09:23:39 2019 กรกฎาคม 24, 2019, 09:23:39 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,550 บาท.PDF 719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ Tue Jan 29 17:43:35 2019 มกราคม 29, 2019, 05:43:35 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุ สนง. 90 รายการ (47,605.50 บาท).pdf 716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน อาคารหอพักบุคลากร 90 รายการ (47,605.50) Sat Dec 22 14:45:51 2018 ธันวาคม 22, 2018, 02:45:51 pm
ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน11250 บาท.pdf 712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ Tue Jul 30 17:29:28 2019 กรกฎาคม 30, 2019, 05:29:28 pm
ประกาศผู้ชนะ ซื้อประตู 9100.32 บาท.pdf 709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบานประตูแบบเรียบสำหรับซ่อมแซมประตู ชั้น 8 Tue Jul 30 17:30:27 2019 กรกฎาคม 30, 2019, 05:30:27 pm
ประกาศผู้ชนะ ซื้อกันสาดพร้อมติดตั้ง 18672 บาท.pdf 703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกันสาดหน้าอาคารหอพักบุคลากร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง Mon Jun 17 16:34:06 2019 มิถุนายน 17, 2019, 04:34:06 pm
ประกาศจัดซื้อชักโครก.pdf 696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำชาย อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Jul 18 16:44:15 2019 กรกฎาคม 18, 2019, 04:44:15 pm
หน้า: 1 2 3 »